ZEMPLÉNI TÁJAK HACS
LEADER Pályázati információk

2018.12.04.
Hiánypótlások teljesítéséhez szükséges cégkapus regisztráció!

A jogszabályok változásához igazodva elkezdődött az iratok címzésének módosítása, vagyis a cégkapura történő kézbesítés az ügyfelek részére.

A Magyar Államkincstár, mint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokért felelős szerv, a jogszabályi feltételeknek eleget téve, az elektronikus ügyintézésben részt vevő gazdálkodó szervezetek részére a kiküldendő iratokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a alapján létrehozott Cégkapus tárhelyre küldi a jövőben.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 89-91. §-a 2018. január 1-től kötelezővé teszik a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és fogadást, melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít.

Hivatkozott rendelet alapján a Helyi Fejlesztési Stratégia (LEADER) megvalósításához köthető támogatási kérelmekkel kapcsolatos dokumentumok is kizárólag elektronikus úton (ügyfélkapun és/vagy cégkapun keresztül) kerülnek megküldésre.

A fentiekre tekintettel kérjük, vizsgálja meg, hogy az Ön által képviselt gazdálkodó szervezet rendelkezik-e érvényes Cégkapu regisztrációval, mert a Magyar Államkincstár a fentiekben hivatkozott hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve - írásban történő kapcsolattartás esetén - a jövőben kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplő gazdálkodó szervezetekkel.
Kérjük, hogy kísérjék folyamatosan figyelemmel a Cégkapus tárhelyüket is!

További információk gazdálkodó szervezetek számára, Cégkapu létrehozására a Magyar Államkincstár honlapján találhatóak >>
A regisztráció menetéről részletesebb tájékoztatást és útmutatót itt talál >>

Bármilyen, a hiánypótláshoz kapcsolódó kérdésükben - ahogyan eddig is - állunk szíves rendelkezésükre.
(Forrás: ZTVE Munkaszervezet)


2018.07.11.
Frissítés: 2018.08.30.
Segédlet a LEADER pályázatok hiánypótlásának benyújtásához

Munkaszervezetünk segédletet állított össze a LEADER pályázatok hiánypótlásainak elektronikus benyújtásához.

A héten kezdődően, folyamatosan kerülnek kiküldésre a hiánypótlásra felszólító levelek az Ügyfélkapun keresztül. Ehhez kapcsolódóan készítettünk egy iránymutatást nyújtó segédletet.

A LEADER felhívásokkal kapcsolatos hiánypótlások teljesítését megkönnyítő formanyomtatványok az alábbi linken érhetőek el. A csatolt dokumentumokat a támogatási kérelem benyújtását segítő kitöltési segédletnek megfelelően kell kitölteni.
Figyelem: a formanyomtatványok használhatóak a LEADER pályázati jogcímhez is!

Formanyomtatványok elérhetősege itt >>
Hiánypótlási segédlet itt érhető el >>
Átláthatósági nyilatkozat itt érhető el >>

Bármilyen, a hiánypótláshoz kapcsolódó kérdésükben - ahogyan eddig is - állunk szíves rendelkezésükre.
(Forrás: ZTVE Munkaszervezet)


2018.06.28.
LEADER pályázatok: rendezvények és képzések megrendezése

A Magyar Államkincstár a LEADER támogatással megvalósuló rendezvények és képzések megrendezéséhez az alábbiakat kéri a pályázóktól.

Rendezvény esetében: a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni.
A kedvezményezett az általa szervezett rendezvény vonatkozásában köteles a rendezvény témáját, helyszínét és időpontját, a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a rendezvény helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni".

Képzés esetében: "A kedvezményezett köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes képzési nap tervezett dátumát egyidejűleg is be lehet jelenteni.
A kedvezményezett az általa szervezett képzés vonatkozásában köteles a képzés témáját, helyszínét és időpontját a képzés megvalósításának időpontját megelőző 30. napig a képzés helyszínének tekintetében illetékes LEADER HACS honlapján közzétenni."

Fentiek megtétele azért szükséges, mivel a rendezvények és képzések tekintetében a helyszíni szemlék lefolytatását az illetékes Kormányhivatalok illetékes Osztálya látja el.
Kérjük, ne feledkezzenek meg a rendezvény és képzés megvalósítása során a kötelező arculati elemek használatáról (LEADER logo, Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület logo, Széchenyi Program logo), valamint a vállalt média megjelenés megjelentetéséről.
(Forrás: ZTVE Munkaszervezet)


2018.06.07.
LEADER pályázati tájékoztató

A Zempléni Tájak Helyi Akciócsoport területén a pályázatok első körének befejezését követően tájékoztatunk minden érintettet az eddigi nyilvános statisztikai adatokról.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a pályázati ügyintézés folyamatos, hamarosan a hiánypótoltatási szakaszba ér a feldolgozás.
(Forrás: ZTVE Munkaszervezet)


ZEMPLÉNI TÁJAK HACS
LEADER 2017. ÉVI Pályázati Felhívások

Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) közleménye a LEADER helyi pályázati felhívások megjelenéséről.
Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban - "Alkalmazás megnyitása" menüpontra klikkelve -, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről.

VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák térségi felhívásai itt érhetőek el >>

2018.03.27.
LEADER Pályázati felhívás módosítások!

Munkaszervezetünk tájékoztatja a pályázókat, hogy a térségi LEADER felhívások 2018. március 27-én az alábbiak szerint módosultak.

- VP6-19.2.1.-101-01-17 Gép- és eszközbeszerzés, hozzáadott értéket növelő technológiai fejlesztés (helyi termék fejlesztés / mikro-vállalkozások)
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2018.04.30-ra módosult!

- VP6-19.2.1.-101-02-17 Gép- és eszközbeszerzés (kis értékű / mikro-vállalkozások)
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2018.04.30-ra módosult!

- VP6-19.2.1.-101-05-17: Helyi termékek világpiaci megjelenítésének elősegítése
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2018.04.30-ra módosult!

- VP6-19.2.1.-101-06-17: Települési inkubációs területek (vállalkozások számára) előkészítése
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2018.04.30-ra módosult!

- VP6-19.2.1.-101-08-17: LEADER Helyi Termék Program és Védjegy
A pályázatok benyújtásának végső határideje 2018.04.30-ra módosult!

A módosított és a további helyi pályázati felhívás elérhető a Magyar Államkincstár honlapján található ún. Helyi Felhívás kereső alkalmazásban - "Alkalmazás megnyitása" menüpontra klikkelve -, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről.

A fenti végső határidőre benyújtásra került projektek kerülnek elbírálásra. A második pályázati körben megjelenő felhívások várható időpontja 2018. második félév.
A pályázatok elkészítéséhez sikeres munkát kívánunk!


2017.12.13.
LEADER Pályázati felhívás módosítások!

Felhívjuk pályázóink figyelmét!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az aktuális pályázati felhívásaink közül a VP6-19.2.1.-101-01-17, VP6-19.2.1.-101-02-17 és a VP6-19.2.1.-101-06-17 kódszámúak vonatkozásában technikai módosítások kerültek átvezetésre. A módosításokat összefoglalva az alábbi linken letölthető táblázatban tudják megtekinteni.

LEADER pályázati felhívások módosításai (összefoglaló táblázat) >>

A pályázati felhívásokról tájékoztató fórumokat tartunk az "Eseménynaptár" menüpontban jelezett időpontokban.
KAPCSOLÓDÓ HELYI SEGÉDANYAGOK

2018.03.01.
Figyelem: Építések esetén kötelező betartani az „Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett helyi felhívásokhoz" című dokumentum 12.2 pontjában leírtakat!

A 2007. évi XCII. törvény 9. §. értelmében a közszolgáltatások, közösségi funkciókat ellátó terek és szolgáltatások (így „épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri létesítmények, iskolák, lakóházak, egészségügyi létesítmények és munkahelyek, információ, kommunikáció és egyéb szolgáltatások, köztük az elektronikus szolgáltatások és segélyhívó szolgáltatások") fejlesztése során az egyenlő esélyű hozzáférés követelményét be kell tartani.

A fentiek alapján a fejlesztéseket az egyetemes tervezés alapelvét figyelembe véve és projektarányos komplex akadálymentesítést elvégezve kell végrehajtani!
Kérjük, hogy az Útmutató teljes tartalmát részletesen tanulmányozzák át.

Általános Útmutató elérhetősége >>


2017.12.21.
Figyelem: Változik az ÉNGY elérhetősége!

A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei számára rendelkezésre bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a kérelmek kitöltésére szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés után érhető el.

A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben található az ÉNGY böngésző alkalmazás.


2017.12.12.
LEADER pályázatoknál alkalmazandó építési normagyűjtemény használata

Hasznos információ LEADER pályázók részére. A Bakony és Balaton KKKE LEADER Helyi Akciócsoport útmutatója az "ÉNGY" használatához.


2017.12.11.
Segítség a Vidékfejlesztési Program keretében elnyert projektek megvalósításához és elszámolásához

A Vidékfejlesztési Program irányító hatósága tájékoztatót tett közzé a VP keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatban felmerült gyakorlati kérdésekről.

A tájékoztató tartalmazza többek között a mérföldkövek, műszaki, illetve projekttartalom módosításának szabályait, a változás bejelentésre, projektmegvalósításra, létszámtartásra vonatkozó előírásokat. Emellett hasznos információk találhatók benne a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott projektek közbeszerzésére, támogatási előleg igénylésére vonatkozóan, valamint a kötelezettségátadás folyamatára és az örökléssel kapcsolatos gyakorlati kérdésekre is. A tájékoztatóban megjelenő iránymutatást több vidékfejlesztési pályázat módosítása, egységesítése is követ majd annak érdekében, hogy a gazdálkodók sikerrel valósíthassák meg beruházásaikat.

A kiadvány itt érhető el >>


2017.11.07.
Frissítés: 2017.12.18.
Összefoglaló és segédanyagok a LEADER Pályázati felhívásokhoz

Munkaszervezetünk a megjelentetett pályázati felhívásokhoz az alábbi összefoglaló és segédanyagokat biztosítja a pályázni szándékozók részére. A segédanyagok azokat a legfontosabb alapvető információkat, tudnivalókat tartalmazzák, amelyek elengedhetetlenek a pályázat beadása előtti felkészüléshez.

A legfontosabb, hogy a LEADER pályázatokat az adott területen működő LEADER csoportok működési területére írták ki, így tartalmuk nem azonos az egész országban és pályázni csak azok tudnak, akik speciálisan az adott térségre vonatkozóan megfelelnek a feltételeknek. Így HACS-unk esetében pályázni a közvetlen működési terület 50 településéről lehet, kizárólag olyan projektekkel, amelyek ezeken a településeken kerülnek megvalósításra.

A helyi felhívás elválaszthatatlan része az Általános Útmutató a LEADER helyi akciócsoportok által meghirdetett hely felhívásokhoz című dokumentum (a továbbiakban: ÁÚF), amelynek hatályos verziója megtalálható a Magyar Államkincstár honlapján.
A helyi felhívás, az ÁÚF, a szakmai mellékletek együttesen tartalmazzák a helyi támogatási kérelem elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben a helyi felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek az ÁÚF-ban megfogalmazott általános előírásoktól, akkor az adott pályázati felhívásban szabályozottak az irányadóak.

Általános Útmutató a LEADER felhívásokhoz (MÁK link) >>
Pályázati segédlet összefoglaló táblázata (GF) >>
Pályázati segédlet összefoglaló táblázata (KF) >>
Településeken elérhető támogatási intenzitások >>
Pályázati költségvetési tervező >>

2017.10.03.
Elkészültek a helyi LEADER pályázati felhívás tervezetek

Elkészültek a helyi LEADER pályázati felhívás tervezetek és jelenleg a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóság jogszabályi felülvizsgálatára és jóváhagyására várnak. Az ütemezés szerint valamennyi LEADER pályázati felhívás megjelenik 2017. november 15-ig.

A pályázati felhívás tervezetekkel kapcsolatos előzetes tájékoztatás, a felhívások és segédanyagok hamarosan megjelennek honlapunkon.
A véglegesített pályázati felhívásokról mindhárom tájegységben, honlapunkon előre jelezett időpontokban tájékoztató fórumokat tartunk.


Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című útmutató a Vidékfejlesztési Program (2014-2020) vonatkozásában:

Megjelent a „Vidékfejlesztési Program 2014-2020 - Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című útmutató, mely 2016. május 2-től hatályos. A kézikönyv magába foglalja az ezzel kapcsolatos kommunikáció valamennyi központi vizuális követelményét.

Minden Vidékfejlesztési Programot érintő projekt esetében a VP KTK 2020 arculati előírásait kell betartatni.

A Zempléni Tájak HACS térségi arculati előírásainak megfelelően a központi arculati elemeket kötelező kiegészíteni a LEADER és a Zempléni Tájak HACS logóival.
Amennyiben a nyilvánossági kritériumokban nem jelenik meg a Zempléni Tájak HACS logó, abban az esetben az elnyert támogatási összeg 3%-ának visszafizetésére kötelezett a kedvezményezett.

Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató itt >>
SZ2020 Arculati Tábla generátor itt elérhető >>
Zempléni Tájak HACS logó letöltése >>
Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási
Rendszer >>
MÁK (volt MVH)
Alkalmazások,
adatbázisok >>
MEPAR Blokk kereső
Mezőgazdasági Parcella
Azonosító rendszer >>